بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سال جهش تولید با مشارکت مردم

انتشارات بنیاد مسکن

 

بهاء (ریال)

عنوان کتاب

ردیف

3.000.000

آثار برگزیده اولین مسابقه عکس خانه های روستایی

1

3.000.000

آثار برگزیده دومین مسابقه عکس خانه های روستایی

2

3.000.000

آثار برگزیده سومین مسابقه عکس سیلاب 97-98

3

45.000

آسیب شناسی معماری روستایی

4

80.000

ارائه روشهای مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد

5

100.000

ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی

6

75.000

ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی

7

150.000

ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای خشتی باسقف گنبدی

8

60.000

الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی

9

20.000

الگوی خدمات رسانی روستایی

10

80.000

الگوهای طراحی مسیر پیاده در بافتهای روستایی

11

350.000

بازخوانی بازسازی مسکن در مناطق زلزله زده لرستان در زلزله 85 دشت سیلاخور

12

60.000

بافت شناسی روستایی کشور

13

150.000

برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستایی

14

130.000

بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطق

15

400.000

برنامه ریزی کالبدی  فضایی در راستای توسعه پایدار منظومه های روستایی شهری

16

300.000

برنامه ریزی توسعه یکپارچه محلی- چارچوب نظری و عملیاتی برای ایران

17

600.000

تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد اول

18

600.000

تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد دوم

19

400.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه البرز جنوبی

20

400.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب غرب

21

400.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه خراسان

22

300.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه زاگرس

23

400.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی شمال

24

400.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه شمال غرب

25

300.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه فارس

26

300.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی جنوب

27

400.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب شرق

28

300.000

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه مرکزی

29

90.000

چشم انداز و نظام مدیریت برنامه ریزی توسعه کالبدی نواحی روستایی

30

80.000

حفاظت و توسعه در بافتهای باارزش

31

 

خانه های روستایی ایران

32

50.000

دستنامه ضوابط ساختمانهای سنگی با کلاف

33

300.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه البرز جنوبی

34

300.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب غرب

35

300.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه خراسان

36

300.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه شمال غرب

37

600.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه زاگرس

38

600.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه ساحلی شمال

39

600.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب شرق

40

500.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه مرکزی

41

600.000

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه فارس

42

150.000

راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی

43

80.000

راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی

44

80.000

راهنمای مطالعات حوزه نفوذ نقاط روستایی

45

60.000

راهنمای مطالعات شبکه معابر روستایی

46

80.000

راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی

47

100.000

راهنمای اجرایی و جزییات عایق کاری حرارتی پوسته ساختمانهای روستایی

48

100.000

روش شناسی مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی

49

50.000

روشها و مدلهای برنامه ریزی در اقتصاد روستایی

50

3،000،000

روستاهای تاریخی ایران جلد اول

51

3،000،000

روستاهای تاریخی ایران جلد دوم

52

30،000

روستای ابیانه (استان اصفهان)

53

120.000

روستای ازغد (استان خراسان رضوی)

54

50.000

روستای اسپیدان (استان خراسان)

55

60.000

روستای اسلاميه (استان یزد)

56

40.000

روستای اورامان تخت (استان کردستان)

57

100.000

روستای انجدان (استان مرکزی)

58

100.000

روستای جواهرده (استان مازندران)

59

400.000

روستای خور (استان خراسان جنوبی)

60

120.000

روستای درسجین (استان زنجان)

61

50.000

روستای دره برزرود (استان اصفهان)

62

150.000

روستای رویین (خراسان شمالی)

63

60.000

روستای ریاب (استان خراسان رضوی)

64

50.000

روستای زنوزق (استان آذربایجان شرقی)

65

50.000

روستای سیمین ابرو (استان همدان)

66

120.000

روستای شمسی (استان یزد)

67

100.000

روستای شمشیر (استان کردستان)

68

120.000

روستای عنبران علیا (استان اردبیل)

69

30،000

روستای عقدا (استان یزد)

70

100.000

روستای فارسیان (استان گلستان)

71

100.000

روستای فورگ (استان خراسان جنوبی)

72

100.000

روستای قلعه بالا (استان سمنان)

73

30.000

روستای قلعه نو (استان سیستان و بلوچستان)

74

400.000

روستای قلعه نوخرقان (استان سمنان)

75

30.000

روستای کزج (استان اردبیل)

76

100.000

روستای کندلوس (استان مازندران)

77

25.000

روستای كنگ (استان خراسان رضوی)

78

100.000

روستای گشانی (استان همدان)

79

30.000

روستای لافت (استان هرمزگان)

80

60.000

روستای وركانه (استان همدان)

81

100.000

روستای هجیج (استان کردستان)

82

1،000،000

روستای وفس (استان مرکزی)

83

1،000،000

روستای سویناس (استان آذربایجان غربی)

84

 

روستای دشتک (استان)

85

 

روستای نشلج (استان)

86

 

روستای وصی سفلی (استان)

87

 

روستای گیلوان (استان)

88

 

روستای اسطرخی (استان)

89

40،000

سرپناه پس از سانحه

90

35.000

سطح‌بندي روستاهاي كشور

91

150.000

شالوده مکان یابی استقرار روستاهای جدید

92

30.000

شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی

93

65.000

طراحی و اجرای فضای سبز روستایی

94

40.000

طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

95

70.000

قابلیت سنجی زمین روستایی

96

 

قانونمندی های شکل گیری و تحول بافت کالبدی سکونتگاههای روستایی در ایران

97

350،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر

98

400،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان زنجان

99

500،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان فارس

100

200،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان قزوین

101

350،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان کردستان

102

350،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان

103

250،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان گیلان

104

250،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان گلستان

105

250،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان مازندران

106

250،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان مرکزی

107

120،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان

108

450،000

گونه شناسی مسکن روستایی استان یزد

109

46.000

مجموعه مقالات کنفرانس: حکمروایی روستایی

110

35.000

مجموعه مقالات کنفرانس: اقتصاد مسکن روستایی

111

83.000

مجموعه مقالات کنفرانس: ابعاد فضایی مکانی سکونتگاههای روستایی

112

66.000

مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت بازسازی پس از سانحه و مقاوم سازی

113

140.000

مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی مسکن (شامل دو جلد)

114

110.000

مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی بافت روستایی (شامل دو جلد)

115

70.000

مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت فناوری ساخت، سازه و مصالح

116

60.000

مجموعه مقالات کنفرانس: متن انگلیسی

117

150.000

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " حکمروایی محلی"

118

180.000

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار" ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 1

119

200.000

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 2

120

120.000

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"مسکن و بهسازی" جلد 1

121

120.000

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  " مسکن و بهسازی" جلد 2

122

150.000

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " مقالات برگزیده"

123

15.000

مروری بر تئوریهای برنامه ریزی کالبدی

124

100.000

مستندسازی فرایند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم

125

100.000

مستندسازی نقش و عملکرد دولت ها، موسسات بین المللی و نهادهای کمک رسان در بازسازی پس از زلزله 1382 بم

126

300.000

مستندسازی فرایند طراحی پس از زلزله 1382 بم (با تاکید بر بخش مسکن)

127

1،000،000

مستند تصویری مساجد و اماکن متبرکه بم و بروات

128

500،000

مشارکت جوامع روستایی در بازسازی پس از سانحه (با تاکید بر زلزله های مهم دهه ......)

129

350،000

ملاحظاتی بر جابه جایی سکونتگاههای روستایی

130

35.000

نظریه ها و رویکردهای سازمان یابی فضایی

131

120.000

نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی در بازسازی

132

 

 

 

آدرس: تهران- خیابان فاطمی- روبروی هتل لاله- شماره 271- طبقه پنجم- اداره کل روابط عمومی بنیاد مسکن

تلفن:88995392 - 021

آدرس سایت:www.bonyadmaskan.ir

 

شماره حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

6037-6919-9055-8504

------------------------------------------------------------

در صورت نیاز یا بروز مشکل میتوانید با شماره تلفن 

021-51774373

تماس حاصل فرمایید .

 

 

 

موضوع :
  • لیست انتشارات بنیاد مسکن - قیمت - کتابهای موجود