بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سال مهار تورم و رشد تولید
3 روز
تا انتخابات
مجلس شورای اسلامی
آئین تکریم و معارفه معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی برگزار شد
با حضور معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: آئین تکریم و معارفه معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی برگزار شد
نخستین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بنیاد مسکن برگزار شد
نخستین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بنیاد مسکن برگزار شد
1