بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سال مهار تورم و رشد تولید
5 روز
تا انتخابات
مجلس شورای اسلامی
راه‌اندازی سامانه یکپارچه خطایابی طرح‌های هادی روستایی به صورت مکان‌محور
رحمانی خلیلی معاون برنامه ریزی بنیاد مسکن: راه‌اندازی سامانه یکپارچه خطایابی طرح‌های هادی روستایی به صورت مکان‌محور
1402/11/23

معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از راه‌اندازی سامانه یکپارچه خطایابی طرح‌های هادی روستایی به صورت مکان‌محور خبر داد

مشاهده خبر »
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متعلق به حضرت آقاست و فعالیت های اقتصادی بنیاد در راستای تقویت حساب صدحضرت امام (ره) است
معاون برنامه ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متعلق به حضرت آقاست و فعالیت های اقتصادی بنیاد در راستای تقویت حساب صدحضرت امام (ره) است
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک نهاد چابک , پویا و مردم پایه است
معاون برنامه ریزی بنیادمسکن انقلاب اسلامی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک نهاد چابک , پویا و مردم پایه است
توسعه و تسریع در روند خدمت رسانی به اقشار کمتر برخوردار از اولویت های برنامه ای معاونت جدید در بنیادمسکن انقلاب اسلامی است
توسعه و تسریع در روند خدمت رسانی به اقشار کمتر برخوردار از اولویت های برنامه ای معاونت جدید در بنیادمسکن انقلاب اسلامی است
1402/08/12

معاون برنامه ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سفری یک روزه به استان البرز ضمن بازدید از پروژه های در دست کار استان با استاندار البرز نیز دیدار کرد.

مشاهده خبر »
1