بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سال مهار تورم و رشد تولید
دوران بازنشستگی دوران انزوا نیست
دوران بازنشستگی دوران انزوا نیست
بازنشستگان با کوله باری از دانش و تجربه بازوی مشورتی بنیاد مسکن هستند
در آیین تجلیل از بازنشستگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس اعلام شد: بازنشستگان با کوله باری از دانش و تجربه بازوی مشورتی بنیاد مسکن هستند
1