از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
جمعه ١٨ آذر ١٤٠١

​​​​​​

 معرفی طرح منظومه روستایی

/SiteImages/ManzomeDet.jpg

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
توسعه دهید استان : اردبیل ‎(7)
توسعه دهید استان : زنجان ‎(7)
توسعه دهید استان : مازندران ‎(1)
توسعه دهید استان : کردستان ‎(11)
توسعه دهید استان : کهگیلویه بویراحمد ‎(10)

 فیلم های مربوط به طرح منظومه روستایی

  
  
  
استان
  
شمارش= 94
  
1401/08/29چهارمحال و بختیاری
  
1401/07/24بوشهر
https://bme.ir/منظومه%20روستایی/manzome00003.jpg
  
1401/06/05خراسان رضوی
  
1401/05/23کهگیلویه بویراحمد
https://bme.ir/NewsPics/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/manzome00003.jpg
  
1401/04/24عمومی
  
1401/04/12گلستان
  
1401/02/17زنجان
https://bme.ir/NewsPics/توسعه%20روستایی/toseh00019.jpg
  
1401/02/06فارس
https://bme.ir/NewsPics/منظومه%20روستایی/manzome00003.jpg
  
1401/02/04چهارمحال و بختیاری
  
1401/01/21کرمان
  
1400/12/02بوشهر
https://bme.ir/NewsPics/توسعه%20روستایی/toseh00004.jpg
  
1400/11/27گلستان
  
1400/10/29سمنان
  
1400/10/22چهارمحال و بختیاری
  
1400/10/11اصفهان
  
1400/10/08اصفهان
  
1400/10/07گلستان
  
1400/08/04عمومی
  
1400/07/20لرستان
  
1400/07/20عمومی
  
1400/07/19عمومی
  
1400/07/12خراسان رضوی
  
1400/07/10چهارمحال و بختیاری
  
1400/07/06چهارمحال و بختیاری
  
1400/06/10کهگیلویه بویراحمد
https://bme.ir/NewsPics/توسعه%20روستایی/toseh00002.jpg
  
1400/05/23خراسان رضوی
  
1400/05/12گیلان
https://bme.ir/NewsPics/مسکن%20روستایی/roostaee_0042.gif
  
1400/04/29لرستان
  
1400/04/27عمومی
  
1400/04/25چهارمحال و بختیاری
https://bme.ir/NewsPics/منظومه%20روستایی/manzome00003.jpg
  
1400/04/20لرستان
  
1400/04/20عمومی
  
1400/04/19زنجان
  
1400/04/17زنجان
  
1400/04/16زنجان
  
1400/04/16زنجان
https://bme.ir/NewsPics/تفاهمنامه/tafahom00008.jpg
  
1400/04/14چهارمحال و بختیاری
https://bme.ir/NewsPics/منظومه%20روستایی/manzome00003.jpg
  
1400/04/08لرستان
  
1400/04/07زنجان
  
1400/03/26لرستان
https://bme.ir/NewsPics/مسکن%20روستایی/roostaee_0016.gif
  
1400/03/26لرستان
  
1400/03/26لرستان
  
1400/03/05زنجان
https://bme.ir/NewsPics/طرح%20های%20عمرانی/omran00040.jpg
  
1400/02/26زنجان
  
1400/02/26زنجان
  
1400/02/19کردستان
  
1400/02/19زنجان, گلستان
  
1400/02/04لرستان
  
1400/01/22کرمان
https://bonyadmaskan.ir/NewsPics/مسکن%20محرومین/mahromin_0001.gif
  
1400/01/11زنجان
1 - 50بعدی