از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
جمعه ١٨ آذر ١٤٠١

​​​

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
توسعه دهید نمایش : 06 فونداسیون ‎(2)
توسعه دهید نمایش : 10 اجرای سقف ‎(4)
توسعه دهید نمایش : 30 بازدید ‎(13)
توسعه دهید نمایش : 33 بهسازی معابر ‎(57)

 فیلم های مرتبط با حاشیه نشینی

  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
کلمات کلیدی
شمارش= 103
https://bme.ir/NewsPics/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C/000011.jpg
  
1401/07/24سیستان و بلوچستانN-14010724-05معاونت امور مسکن شهری
  
1401/04/29سیستان و بلوچستانN-14010429-06معاونت امور مسکن شهری
  
1401/02/20سیستان و بلوچستانN-14010221-05معاونت امور مسکن شهری, معاونت عمران روستایی
  
1401/02/18فارسN-14010219-02حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1401/02/18فارسN-14010219-05حوزه ریاست
  
1401/02/17سیستان و بلوچستانN-14010218-01حوزه ریاست
  
1401/02/17سیستان و بلوچستانN-14010218-02حوزه ریاست
  
1401/02/15سیستان و بلوچستانN-14010217-07حوزه ریاست
https://bme.ir/NewsPics/%D9%82%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA/qir00007.jpg
  
1401/02/15سیستان و بلوچستانN-14010217-08حوزه ریاست, معاونت عمران روستایی
  
1401/02/15سیستان و بلوچستانN-14010217-14حوزه ریاست, معاونت عمران روستایی
  
1400/12/23مرکزیN-14001223-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bme.ir/NewsPics/حاشیه%20نشینی/000017.jpg
  
1400/11/19سیستان و بلوچستانN-14001119-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/10/25چهارمحال و بختیاریN-14001025-02دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1400/09/28فارسN-14000928-03معاونت عمران روستایی
  
1400/09/22سیستان و بلوچستانN-14000922-03معاونت امور مسکن شهری
  
1400/09/17کرمانN-14000917-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/08/26مرکزیN-14000826-04دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1400/08/25کرمانN-14000825-02معاونت امور مسکن شهری
  
1400/07/07سیستان و بلوچستانN-14000707-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/07/07زنجانN-14000707-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
https://bme.ir/NewsPics/حاشیه%20نشینی/00003.jpg
  
1400/07/06فارسN-14000706-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1400/06/26سیستان و بلوچستانN-14000626-07حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/06/19سیستان و بلوچستانN-14000619-05معاونت امور مسکن شهری
  
1400/06/19سیستان و بلوچستانN-14000619-10معاونت امور مسکن شهری
  
1400/06/13سیستان و بلوچستانN-14000613-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1400/05/16سیستان و بلوچستانN-14000516-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/05/12سیستان و بلوچستانN-14000512-12معاونت امور مسکن شهری
https://bme.ir/NewsPics/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/vam00017.jpg
  
1400/04/23سیستان و بلوچستانN-14000423-13معاونت امور مسکن شهری
  
1400/04/16سیستان و بلوچستانN-14000416-18معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/04/13سیستان و بلوچستانN-14000413-04معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/04/13سیستان و بلوچستانN-14000413-20معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/04/12کردستانN-14000412-14سایر
  
1400/04/12کرمانN-14000412-24معاونت امور مسکن شهری
  
1400/04/08عمومیN-14000408-07معاونت امور مسکن شهری
https://bme.ir/NewsPics/عکس%20روز/057de315-0218-4a31-bd29-cef931b0ce4d.jpg
  
1400/03/29تهرانN-14000329-01دفتر نمایندگی ولی فقیه
https://bme.ir/NewsPics/عکس%20روز/O,JG76788999009900.jpg
  
1400/03/19گلستانN-14000319-10دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1400/03/18گلستانN-14000318-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1400/03/04خوزستانN-14000304-04حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/02/29هرمزگانN-14000229-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/02/26سیستان و بلوچستانN-1400026-09معاونت عمران روستایی
  
1400/02/25گلستانN-14000225-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1400/02/21سیستان و بلوچستانN-14000221-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1400/01/31سیستان و بلوچستانN-14000131-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1400/01/28کرمانN-14000128-10دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1400/01/28آذربایجان شرقیN-14000128-18معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bonyadmaskan.ir/NewsPics/حاشیه%20نشینی/00003.jpg
  
1400/01/24مرکزیN-14000124-12معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی, دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1400/01/17سیستان و بلوچستانN-14000117-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1399/12/20سیستان و بلوچستانN-991220-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bonyadmaskan.ir/NewsPics/حاشیه%20نشینی/00003.jpg
  
1399/12/19سیستان و بلوچستانN-991219-34معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1399/12/18سیستان و بلوچستانN-991218-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
1 - 50بعدی