از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
جمعه ٣ خرداد ١٣٩٨

 

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: 0- تخریب0- تخریب1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 0- کلنگ زنی0- کلنگ زنی1398/2/3 10:29 ق.ظ
پوشه: 1- آوار برداری1- آوار برداری1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 2- پی کنی2- پی کنی1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 3- فونداسیون3- فونداسیون1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 4- بتن ریزی4- بتن ریزی1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 5- اسکلت بندی5- اسکلت بندی1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 6- اجرای سقف6- اجرای سقف1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 7- دیوار چینی7- دیوار چینی1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 8- ایزوگام8- ایزوگام1398/2/3 10:12 ق.ظ
پوشه: 9- اجرای نما9- اجرای نما1398/2/3 10:12 ق.ظ

 مناطق سیل زده از نگاه فیلم

  
  
استان
  
  
  
منبع خبر
  
  
عمومی1398/03/01خبرگزاری فارس, با اقتصاد
  
ایلام1398/03/01خبرگزاری ایرنا
  
عمومی1398/03/01خبرگزاری ایرنا
  
گلستان1398/03/01خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/16.JPG
  
سمنان1398/02/31باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم
  
کهگیلویه بویراحمد1398/02/31کرونا نیوز
  
خراسان شمالی1398/02/31خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/4.jpg
  
گلستان1398/02/30خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, ایران آنلاین،
  
عمومی1398/02/30خبرگزاری صدا و سیما, عصر ایران،پول نیوز
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/Tabesh7.jpg
  
عمومیتهران1398/02/30خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری موج, پول نیوز،اقتصاد گردان،فصل تجارت،فصل اقتصاد،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/000212.jpg
  
عمومی1398/02/30خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری فارس, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, آرمان اقتصادی،نخست نیوز،فصل تجارت،فصل اقتصاد،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/7.jpg
  
عمومی1398/02/30خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, خبرگزاری صدا و سیما, خبرآنلاین،فصل اقتصاد،فصل تجارت،هیبنا،نخست نیوز
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
عمومیتهران1398/02/30خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری تسنیم, روزنامه رسالت, آرمان اقتصادی،فیدوس
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam3.bmp
  
عمومی1398/02/30خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/Azsharghi.jpg
  
عمومی1398/02/30خبرگزاری صدا و سیما, صید نیوز،ساجد خبر،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/moghavem6.jpg
  
مازندران1398/02/30خبرگزاری مهر, مازندران آنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/11.jpg
  
ایلام1398/02/30باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/5.jpg
  
ایلام1398/02/30خبرگزاری مهر
  
گلستان1398/02/29باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری فارس
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/9.jpg
  
گلستان1398/02/29خبرگزاری صدا و سیما, شبکه خبر
  
لرستان1398/02/29خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/4.jpg
  
لرستان1398/02/29باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم
  
لرستان1398/02/29خبرگزاری ایسنا
  
لرستان1398/02/29باشگاه خبرنگاران جوان
  
مازندرانجویبار1398/02/29خبرگزاری ایرنا
  
لرستان1398/02/29باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهر
  
عمومی1398/02/29فصل تجارت،خبرگزاری میزان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/1.jpg
  
لرستان1398/02/29فصل اقتصاد
  
عمومیتهران1398/02/29آرمان اقتصادی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/21.jpg
  
خوزستانشوشتر 1398/02/29خبرگزاری ایسنا, خوزستان آنلاین
  
خراسان جنوبی1398/02/29خبرگزاری برنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/02.jpg
  
لرستان1398/02/29فصل اقتصاد،فصل تجارت
  
خوزستانشوشتر 1398/02/29خبرگزاری ايلنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86/6.jpg
  
عمومی1398/02/28عصراقتصاد
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/6.jpg
  
خوزستان1398/02/28باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری ایرنا, ایران آنلاین،عصر ایران،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam1.jpg
  
خوزستان1398/02/28باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, شهر فردا،نخست نیوز، فانوس نیوز،فصل اقتصاد،فصل تجارت
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/9.jpg
  
خوزستان, فارس1398/02/28باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, فصل تجارت،نخست نیوز،خوزستان آنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/5.jpg
  
خوزستان, فارس1398/02/28خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما, سازه نیوز،فصل تجارت،با اقتصاد،عصر ایران،فصل اقتصاد،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/14.jpg
  
عمومی1398/02/25هیات دولت
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/21.jpg
  
لرستان1398/02/25خبرگزاری ایسنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/8.jpg
  
خراسان رضوی1398/02/25باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ايلنا, عصر ایران،پول نیوز،
  
خوزستان, مازندران1398/02/25خبرگزاری تسنیم, شبکه خبر،فصل اقتصاد،پول نیوز،
  
خوزستان1398/02/25باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا
  
لرستان1398/02/25باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری تسنیم
  
عمومی1398/02/25خبرگزاری فارس
  
گلستانگمیشان1398/02/25خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/8.jpg
  
مازندران1398/02/25خبرگزاری فارس
  
گلستان1398/02/25گلستان ما
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/3.jpg
  
لرستان1398/02/24بیان روز
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/01.jpg
  
خراسان جنوبی1398/02/23خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, شهر فردا
  
لرستان پلدختر 1398/02/23باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری ایسنا
  
مرکزی ساوه 1398/02/23باشگاه خبرنگاران جوان
  
لرستان1398/02/23خبرگزاری شبستان, خبرگزاری مهر, خبرآنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%D9%88%D9%84.jpg
  
خراسان جنوبی1398/02/23خبرگزاری صدا و سیما
  
خراسان شمالی راز و جرگلان1398/02/23خبرگزاری ایرنا
  
اصفهان, لرستان تیران و کرون1398/02/22استانداری اصفهان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/29.jpg
  
گلستان گنبدکاووس 1398/02/22باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, روزنامه ايران, گلستان 24
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/11.jpg
  
لرستان1398/02/22باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری فارس
  
لرستان1398/02/22شعار سال
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/121.jpg
  
کرمانشاهکرمانشاه1398/02/22باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهر, خبرگزاری موج, شهر فردا
  
عمومی1398/02/22پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
عمومی1398/02/22پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/1.jpg
  
ایلام1398/02/22باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری فارس, تابناک
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/1.jpg
  
لرستان1398/02/22خبرگزاری تسنیم
  
لرستان1398/02/22خبرگزاری شبستان
  
اردبیل, لرستان1398/02/22خبرگزاری ایسنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/Neshastezamin.jpg
  
کرمانشاه1398/02/22خبرگزاری ایرنا
  
اردبیل, لرستانمعمولان1398/02/22خبرگزاری موج
  
خوزستانشوش 1398/02/22خبرگزاری تسنیم
  
خراسان شمالیاسفراین1398/02/22خبرگزاری شبستان
  
لرستان1398/02/21باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم, قدس آنلاین،خبرآنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/Mazandaran.jpg
  
عمومی1398/02/21پول و تجارت،شبکه خبر،آرمان اقتصادی
  
خوزستاندشت آزادگان 1398/02/21خبرگزاری تسنیم
  
خوزستان1398/02/21خبرگزاری تسنیم
  
گلستانمراوتپه1398/02/21خبرگزاری تسنیم
  
کرمانشاه1398/02/21خبرگزاری تسنیم
  
کردستان1398/02/21خبرگزاری ایرنا
  
عمومی1398/02/21خبرگزاری مهر, دولت
  
عمومی1398/02/21خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/03.jpg
  
عمومی1398/02/21خبرگزاری بسیج
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/11.jpg
  
گلستان1398/02/21خبرگزاری مهر
  
عمومی1398/02/21خبرگزاری ایسنا
  
خوزستان1398/02/21خبرگزاری قرآن
  
خوزستان1398/02/21خبرگزاری ایرنا
  
عمومی1398/02/21خبرگزاری ایسنا
  
عمومی1398/02/21باشگاه خبرنگاران جوان
  
خوزستان1398/02/21خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/3.jpg
  
اردبیل, لرستان1398/02/18خبرگزاری ایرنا, خبرآنلاین
  
خوزستانشوش1398/02/18خبرگزاری میزان
  
خوزستان1398/02/18خبرگزاری تسنیم
  
فارس1398/02/17باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, ایران آنلاین
  
خوزستان1398/02/17باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خوزستان آنلاین
  
گلستان1398/02/17باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهر
  
قزوین, لرستان دلفان1398/02/17خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیما
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2/4.jpg
  
عمومی1398/02/17پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
فارس1398/02/16خبرگزاری ایسنا
  
عمومی1398/02/16وزارت کشور
  
عمومی1398/02/16پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
گلستان1398/02/16پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/4.jpg
  
گلستان1398/02/16باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم, گلستان 24
1 - 100بعدی