از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ٥ تیر ١٣٩٨

 

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: خوزستانخوزستان1398/2/3 10:06 ق.ظ
پوشه: گلستانگلستان1398/2/3 10:06 ق.ظ
پوشه: لرستانلرستان1398/2/3 10:06 ق.ظ
پوشه: مازندرانمازندران1398/2/3 10:07 ق.ظ

 مناطق سیل زده از نگاه فیلم

  
  
استان
  
  
  
منبع خبر
  
  
مازندران1398/04/04خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری مهر, مازندران آنلاین
  
عمومی1398/04/04خبرگزاری میزان
  
سیستان و بلوچستانهیرمند1398/04/04خبرگزاری میزان
  
گلستان1398/04/04خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/9.jpg
  
خوزستان1398/04/03خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر, خوزنا،فصل تجارت،نخست نیوز،خوزستان آنلاین ،اتحاد خبر،پول و تجارت،برترین ها،الف
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
گلستان1398/04/03باشگاه خبرنگاران جوان, صیدنیوز،ساجدخبر
  
خراسان جنوبیبشرویه1398/04/03خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/30.jpg
  
خوزستان1398/04/03خبرگزاری ایرنا, خوزستان آنلاین
  
ایلام1398/04/03خبرگزاری بسیج
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/1.jpg
  
خوزستان1398/04/03خبرگزاری میزان،سازه نیوز،فصل تجارت
  
گلستان1398/04/03خبرگزاری مهر
  
خوزستان1398/04/03خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/Bazsazi-varzaqan.jpg
  
خوزستان1398/04/03خبرگزاری مهر, خوزستان آنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/Bazsazi4.jpg
  
لرستان1398/04/03خبرگزاری فارس, روزنامه ايران, خبرآنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/8.jpg
  
خوزستان1398/04/02تیتر برتر،فصل تجارت،شعار سال،تیتر برتر،
  
گلستانبندرترکمن1398/04/02خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/1.jpg
  
خوزستان1398/04/02باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری قرآن،خبرگزاری بسیج،
  
کرمانشاه1398/04/02خبرگزاری مهر
  
لرستان1398/04/02خبرگزاری تسنیم
  
لرستانپلدختر1398/04/02خبرگزاری مهر
  
خوزستان1398/03/29خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیما, خوزستان آنلاین
  
گلستان1398/03/29روزنامه ايران, اقتصاد آنلاین،ایران آنلاین،
  
عمومی1398/03/29خبرگزاری شبستان
  
عمومی1398/03/28پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/Rusta2.jpg
  
خوزستان1398/03/28باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم, تابا نیوز،خوزنیوز
  
عمومی1398/03/28خبرگزاری فارس, خبرگزاری تسنیم
  
خراسان رضوی کلات1398/03/28خبرگزاری صدا و سیما, قدس آنلاین
  
خراسان رضوی کلات1398/03/28خبرگزاری صدا و سیما, قدس آنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam3.bmp
  
عمومی1398/03/28خبرگزاری فارس, خبرگزاری میزان
  
مرکزی1398/03/28خبرگزاری تسنیم
  
همدان1398/03/28خبرگزاری فارس
  
زنجان1398/03/28خبرگزاری فارس, خبرگزاری اقتصادی ایران
  
خراسان رضویبردسکن1398/03/28خبرگزاری صدا و سیما
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/12.jpg
  
گلستان1398/03/27باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری برنا, خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, گلستان 24،
  
لرستان1398/03/27پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
زنجان1398/03/27خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر
  
ایلام1398/03/27خبرگزاری تسنیم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/9.jpg
  
ایلامایلام 1398/03/27خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/6.jpg
  
ایلام1398/03/27خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر
  
لرستانپلدختر1398/03/27خبرگزاری شبستان
  
بوشهر1398/03/27خبرگزاری تسنیم
  
همدان1398/03/27خبرگزاری ایرنا
  
خوزستان1398/03/27خبرگزاری شبستان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/121.jpg
  
مازندران1398/03/26خبرگزاری ایرنا, استانداری مازندران،مازندران آنلاین
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/Maskan3.jpg
  
قزوین, لرستان1398/03/26خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, پول نیوز،تیتر برتر،نخست نیوز،فصل تجارت،فصل اقتصاد،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam3.bmp
  
لرستان1398/03/26خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, عصر ایران،فصل تجارت،فصل اقتصاد،خبرآنلاین،آفتاب نیوز،اعتماد آنلاین،تیتر برتر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/2.jpg
  
لرستان پلدختر1398/03/26باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم, بولتن نیوز
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/10.jpg
  
لرستان1398/03/26پول و تجارت،شبکه خبر،
  
لرستان1398/03/26باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/7.jpg
  
آذربایجان غربی1398/03/26خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%D9%88%D9%84.jpg
  
گلستان1398/03/26خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/Mazandaran.jpg
  
اصفهان, لرستانپل دختر1398/03/26باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم, مشرق نیوز
  
اردبیل, لرستانمعلولان1398/03/26خبرگزاری تسنیم
  
کرمانشاهسرپل ذهاب 1398/03/26بازی دراز
  
عمومی1398/03/26خبرگزاری بسیج
  
ایلام1398/03/25خبرگزاری ایرنا
  
اصفهان1398/03/25خبرگزاری ایرنا
  
لرستان1398/03/25خبرگزاری مهر
  
لرستان1398/03/25باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیما, شبکه خبر،پول و تجارت،
  
لرستان1398/03/25خبرگزاری تسنیم
  
لرستان1398/03/25خبرگزاری مهر
  
لرستان1398/03/25خبرگزاری مهر
  
لرستان1398/03/25خبرگزاری ایسنا
  
عمومی1398/03/22خبرگزاری ایرنا
  
مازندران1398/03/22خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر, مازندران آنلاین
  
گلستان1398/03/22گلستان 24
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%D9%88%D9%84.jpg
  
خراسان شمالی1398/03/22باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری صدا و سیما
  
خوزستان1398/03/20خبرگزاری ایسنا, صراط نیوز،صدای ایران،خوزنا،خوزستان آنلاین ،جهان نیوز،جام جم آنلاین،اتحادخبر،با اقتصاد،تیتر نیوز،تین نیوز؛
  
عمومی1398/03/20خبرگزاری مهر, خبرگزاری موج, تریبون،خبرگزاری پانا،جامع نیوز،فصل اقتصاد،فصل تجارت،
  
لرستانخرم‌آباد1398/03/20خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
گلستان1398/03/19خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری برنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, گلستان ما،شهر فردا-،
  
خوزستان1398/03/19باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری تسنیم, عصر ایران،آفتاب نیوز،
  
قزوینقزوین 1398/03/19خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری تسنیم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/14.jpg
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/03/19ایرنا پلاس-
  
لرستان1398/03/19خبرگزاری برنا
  
قم, لرستان1398/03/19پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/28.jpg
  
مازندران1398/03/19خبرگزاری ایرنا, مازندران آنلاین-
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/maskan.jpg
  
مازندران1398/03/19خبرگزاری ایرنا, مازندران آنلاین-
  
اصفهان1398/03/19خبرگزاری ایرنا, نصف جهان
  
سیستان و بلوچستان1398/03/19باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/Bankha.jpg
  
سمناندامغان1398/03/19خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر
  
سمنانسمنان1398/03/19خبرگزاری ایرنا
  
گلستانگنبدکاووس1398/03/19وزارت کشور
  
همدان1398/03/19خبرگزاری موج
  
خوزستان دشت‌آزادگان1398/03/19خبرگزاری فارس, فیدوس
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/6.jpg
  
مازندران1398/03/19خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری فارس, مازندران آنلاین
  
خوزستان1398/03/19خبرگزاری ایرنا, خوزستان آنلاین
  
خوزستان1398/03/19خبرگزاری ایرنا
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/03/13خبرگزاری ایرنا
  
سمناندامغان1398/03/13باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهر
  
گلستان1398/03/13باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری برنا, گلستان ما
  
عمومی1398/03/13پول نیوز
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/21.jpg
  
خراسان شمالی بجنورد1398/03/13خبرگزاری تسنیم, شعار سال،
  
عمومی1398/03/12خبرگزاری فارس
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/8.jpg
  
گلستان مینودشت1398/03/12باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهر, شهر فردا
  
عمومی1398/03/12خبرگزاری مهر
  
اصفهان1398/03/12خبرگزاری مهر
  
خراسان جنوبی1398/03/12خبرگزاری مهر
  
گلستان1398/03/12خبرگزاری مهر
  
گلستان1398/03/12وزارت كشور
1 - 100بعدی