از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ٤ اردیبهشت ١٣٩٨

 

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: خوزستانخوزستان1398/2/3 10:06 ق.ظ
پوشه: گلستانگلستان1398/2/3 10:06 ق.ظ
پوشه: لرستانلرستان1398/2/3 10:06 ق.ظ
پوشه: مازندرانمازندران1398/2/3 10:07 ق.ظ
پوشه: کرمانشاهکرمانشاه1398/2/3 10:06 ق.ظ

 مناطق سیل زده از نگاه فیلم

  
  
استان
  
  
  
منبع خبر
  
  
گلستانگمیشان 1398/02/04خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
گلستان1398/02/04خبرگزاری شبستان
  
سمنان1398/02/04باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/31.jpg
  
فارس1398/02/04خبرگزاری شبستان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/5.jpg
  
ایلام, خراسان شمالی, سمنان, گلستان, گیلان, لرستان, مازندران, همدان1398/02/03تابناک،خبرآنلاین،اعتدال،آفتاب نیوز،آرمان اقتصادی،برترین ها،
  
لرستاندلفان 1398/02/03باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/27.jpg
  
تهران, خوزستان دشت آزادگان 1398/02/03خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر, نخست نیوز،فصل تجارت،فصل اقتصاد،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/29.jpg
  
گلستان1398/02/03باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا
  
همدانملایر1398/02/03باشگاه خبرنگاران جوان
  
عمومی1398/02/03باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری موج, خبرگزاری میزان
  
لرستانپلدختر1398/02/03پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, ریاست جمهوری،خبرگزاری میزان
  
لرستانپلدختر و خرم‌آباد1398/02/03خبرگزاری تسنیم, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, خبرگزاری ایمنا،
  
ایلام بخش ماژین1398/02/03خبرگزاری پانا
  
عمومی1398/02/03خبرگزاری تسنیم
  
لرستانپلدختر1398/02/03خبرگزاری تسنیم
  
خراسان جنوبیطبس1398/02/03خبرگزاری تسنیم
  
همدانملایر1398/02/03خبرگزاری تسنیم
  
عمومی1398/02/03سازه نیوز
  
عمومی1398/02/03سازه نیوز
  
همداننهاوند1398/02/03خبرگزاری فارس
  
عمومی1398/02/03خبرگزاری میزان
  
خراسان رضویسبزوار 1398/02/03خبرگزاری صدا و سیما
  
گلستانگمیشان1398/02/03سازه نیوز
  
خراسان رضوی1398/02/02خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/1.jpg
  
فارس1398/02/02خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا
  
خوزستان, فارس1398/02/02خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3.jpg
  
عمومی1398/02/02باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, فصل اقتصاد،فصل تجارت،پول نیوز،پارسینه
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_8184.JPG
  
گلستان1398/02/02خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, گلستان ما،هیبنا،
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/8.jpg
  
همدان1398/02/02باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/23.jpg
  
عمومی1398/02/02پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_8374.JPG
  
کرمان1398/01/31خبرگزاری ایرنا
  
لرستان1398/01/31خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_8372.JPG
  
یزد1398/01/31خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری بسیج
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/23.jpg
  
لرستان1398/01/31باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری شبستان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/455106447_319154.jpg
  
خراسان جنوبی1398/01/31باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_8370.JPG
  
خراسان رضوی1398/01/31خبرگزاری صدا و سیما
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_20190417_092258_013.jpg
  
همدان1398/01/31خبرگزاری تسنیم
  
لرستان, مرکزی1398/01/28خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا
  
خوزستانشوشتر1398/01/28خبرگزاری ایرنا
  
گلستان1398/01/28خبرگزاری ایسنا
  
اصفهان, لرستان1398/01/28باشگاه خبرنگاران جوان
  
مازندران1398/01/27باشگاه خبرنگاران جوان
  
همدان1398/01/27خبرگزاری تسنیم
  
همدان1398/01/27باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری برنا
  
سمنانمیامی1398/01/27خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/15.jpg
  
مازندران1398/01/27فصل تجارت،فصل اقتصاد،
  
اصفهان, خوزستان, لرستانپل‌دختر1398/01/27خبرگزاری فارس, خبرگزاری تسنیم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/31.jpg
  
ایلامایلام1398/01/27خبرگزاری تسنیم
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/01/27فصل تجارت
  
لرستان, همداندرود1398/01/27خبرگزاری تسنیم
  
مازندران1398/01/27خبرگزاری صدا و سیما
  
خوزستان, گلستان, لرستان, مازندران1398/01/27فصل تجارت
  
خوزستان, گلستان, لرستان, مازندران1398/01/27روزنامه ايران
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/21.jpg
  
ایلام1398/01/27خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر
  
گلستان1398/01/27خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/8.jpg
  
زنجان1398/01/27خبرگزاری مهر
  
خراسان رضوی1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
عمومی1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/455106447_319154.jpg
  
ایلام1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
لرستان1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
لرستان1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
کرمانشاه1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
اصفهان, لرستان1398/01/26نصف جهان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/30.jpg
  
مازندران1398/01/25خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما
  
گلستان1398/01/25خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری صدا و سیما
  
لرستان1398/01/25خبرگزاری ایسنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/22.jpg
  
لرستان, همدان1398/01/25خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/01/25پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
اصفهان, لرستانپل دختر1398/01/25خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/27.jpg
  
زنجان زنجان1398/01/25خبرگزاری مهر
  
سمنان دامغان 1398/01/25خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/2.jpg
  
خراسان شمالی1398/01/24خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری تسنیم, تابناک،خبرگزاری قرآن،روزنامه کیهان،اعتماد آنلاین،فصل تجارت،فصل اقتصاد،شبکه خبر،
  
لرستان1398/01/24خبرگزاری ایرنا
  
گلستانمینودشت1398/01/24خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر
  
کردستان1398/01/24باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری موج, خبرگزاری قرآن
  
کرمانشاه1398/01/24خبرگزاری ایرنا
  
زنجان1398/01/24خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری شبستان
  
خوزستان1398/01/24خبرگزاری ایسنا
  
کهگیلویه بویراحمد1398/01/24خبرگزاری ایسنا
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/01/24خبرگزاری موج
  
خراسان شمالی, خوزستان, سمنان, گلستان, لرستان1398/01/24خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, آرمان اقتصادی
  
لرستان1398/01/24خبرگزاری شبستان, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
گلستان1398/01/24شعار سال
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/26.jpg
  
گلستان1398/01/24خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر
  
خوزستان1398/01/24خبرگزاری تسنیم
  
خوزستان1398/01/24خبرگزاری فارس
  
اصفهان, گلستان, لرستان1398/01/21روابط عمومی بنیاد مسکن, باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, اعتمادآنلاین،فصل تجارت،فصل اقتصاد،
  
کهگیلویه بویراحمد, لرستان1398/01/21خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیما
  
گلستان, لرستان1398/01/21هیبنا
  
ایلام1398/01/21خبرگزاری ایرنا
  
گلستان آزادشهر1398/01/21خبرگزاری ایرنا
  
قزوین1398/01/21خبرگزاری ایرنا
  
اصفهان, قزوین, گلستان, لرستان1398/01/21خبرگزاری مهر
  
اصفهان, قزوین, گلستان, لرستان1398/01/21خبرگزاری فارس, فصل اقتصاد،فصل تجارت
  
خوزستان, فارس, گلستان, لرستان1398/01/21فصل اقتصاد،
  
خوزستان, لرستان1398/01/21جهان اقتصاد
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/Mazandaran.jpg
  
گلستانگمیشان1398/01/21صیدنیوز
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
لرستان1398/01/20خبرگزاری موج, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما, ایران آنلاین،پانا،
  
قزوین, لرستان1398/01/20خبرگزاری ایرنا
  
کهگیلویه بویراحمد1398/01/20خبرگزاری ایرنا
1 - 100بعدی