از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
  
  
  
موضوع خبر
  
منبع خبر
  
استان
  
  
1397/10/26سند مالکیتخبرگزاری مهربوشهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/9.jpg
  
1397/10/26مقاوم سازیخبرگزاری فارسلرستان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/2.jpg
  
1397/10/26تفاهم نامهخبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیمعمومی
  
1397/10/26سامانه زمینخبرگزاری تسنیمعمومی
  
1397/10/26مسکن روستاییتابناکخوزستان
  
1397/10/26مسکن مهرپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیعمومی
  
1397/10/26مسکن شهریباشگاه خبرنگاران جوان, شهرقرداخراسان جنوبی
  
1397/10/26طرح هادیخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری اقتصادی ایرانسمنان
  
1397/10/25زلزله کرمان, جابجایی روستاها, بمپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیکرمان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C/Bisheh.jpg
  
1397/10/25طرح هادیخبرگزاری مهر, شهر فردا-گیلان
  
1397/10/25سیلخبرشمال،بلاغ نیوزمازندران
  
1397/10/25مقاوم سازی, مسکن روستاییباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری برنا, خبرگزاری مهر, خبرگزاری اقتصادی ایران،خوزستان آنلاینخوزستان
  
1397/10/25مسکن محرومان, خانواده های دارای دو معلولفصل تجارت،رادیو گفت و گو،فصل اقتصادعمومی
  
1397/10/24مقاوم سازیخبرگزاری ایسناخراسان رضوی
  
1397/10/24طرح هادیخبرگزاری صدا و سیماایلام
  
1397/10/24بازسازی, زلزله کرمانشاهبازی درازکرمانشاه
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C/Asfalt.jpg
  
1397/10/24طرح هادی, آسفالتخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری اقتصادی ایرانخراسان شمالی
  
طرح هادی, آسفالتخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری اقتصادی ایرانخراسان شمالی
  
1397/10/24انتصابخبرگزاری ایرناتهران
  
1397/10/24بازسازی, زلزله کرمانشاهخبرگزاری مهر, خبرگزاری اقتصادی ایرانلرستان
  
1397/10/24طرح هادیخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری اقتصادی ایرانخراسان رضوی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/hesabe-100/02.jpg
  
1397/10/23مسکن محرومان, خانواده های دارای دو معلولخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری اقتصادی ایرانبوشهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87/Nosazi.gif
  
1397/10/23مقاوم سازی, مسکن روستاییخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری اقتصادی ایرانخراسان جنوبی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/2.jpg
  
1397/10/23مسکن روستایی, گردشگریخبرگزاری شبستان, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر, شهر فردازنجان
  
1397/10/23مقاوم سازی, مسکن روستایی, وام و تسهیلاتباشگاه خبرنگاران جوانلرستان
  
1397/10/23مسکن روستایی, وام و تسهیلاتخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری اقتصادی ایرانسمنان
  
1397/10/23جلسه شورای مسکن استانباشگاه خبرنگاران جوانسیستان و بلوچستان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D9%87%D8%B1/maskanmehr.jpg
  
1397/10/22مسکن مهرخبرگزاری مهر, خبرگزاری صدا و سیماخراسان جنوبی
  
1397/10/22عمران روستایی, مسکن روستاییخبرگزاری مهر, اتحاد خبر،خبرگزاری اقتصادی ایرانبوشهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/Maskan3.jpg
  
1397/10/22بازسازی, زلزله کرمانشاهباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری موج, خبرگزاری صدا و سیما, خبرگزاری اقتصادی ایران،بازی دراز،اصفهان, کرمانشاه
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
1397/10/22بازسازی, زلزله کرمانشاهخبرگزاری شبستان, خبرگزاری مهر, خبرگزاری صدا و سیما, اقتصاد آنلاین،بازار نیوز،خبرگزاری اقتصادی ایران،شبکه خبر،فصل تجارت، نخست نیوزکرمانشاه
  
1397/10/18بازسازی, زلزله کرمانشاهبازی دراز-کرمانشاه
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/7.jpg
  
1397/10/18مسکن محرومانخبرگزاری شبستان, خبرگزاری فارسزنجان
  
1397/10/18بازسازی, وام و تسهیلاتخبرگزاری فارسچهارمحال و بختیاری
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/9.jpg
  
1397/10/18بازسازی, بهسازی, وام و تسهیلاتخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیماکهگیلویه بویراحمد
  
1397/10/18اعتبارات, بهسازیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری فارسهمدان
  
1397/10/18مسکن شهری, وام و تسهیلاتبنانیوزگلستان
  
بازسازی, زلزله کرمانشاهخبرگزاری ایرناکرمانشاه
  
1397/10/18فعالیتهای بنیاد مسکنبنا نیوزگلستان
  
1397/10/18بازسازی, زلزله کرمانشاهبازی درازکرمانشاه
  
1397/10/18وام و تسهیلات, ساخت مسکن،پیش فروش مسکنروزنامه ايرانعمومی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/6.jpg
  
1397/10/17بازسازی, اعتبارات, بهسازی, صدور مجوز پرداخت تسهیلاتدفتر هیات دولتعمومی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/hesabe-100/05.jpg
  
1397/10/17عملکرد بنیاد مسکنبویرنیوزکهگیلویه بویراحمد
  
بازسازی, اعتبارات, بهسازی, صدور مجوز پرداخت تسهیلاتدفتر هیات دولتعمومی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87/9.jpg
  
1397/10/17بازسازی, زلزله کرمانشاه, خسارتخبرگزاری تسنیمکرمانشاه
  
1397/10/17بازسازی, زلزله کرمانشاهخبرگزاری ایرنا, بازی درازکرمانشاه
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A2%D8%B1%D9%85%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/2.jpg
  
1397/10/17رعایت اصول فنی ساختمانخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری بسیج،کهگیلویه بویراحمد
  
1397/10/17عمران روستایی, ​مطالعات طرح توسعه منظومه پایدار روستاییخبرگزاری ایرنازنجان
  
1397/10/17بازسازی, زلزله کرمانشاهنصف جهاناصفهان
  
1397/10/17بازسازی, زلزله کرمانشاهخبرگزاری تسنیم, روزنامه رسالت, اکوفارس،تهران24،فصل اقتصاد،سازه نیوز،خراسان رضوی, کرمانشاه
1 - 50بعدی