از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 5289
  
1397/12/01خراسان رضویN-971201-10معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی

  
1397/12/01بوشهرN-971201-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییاعتبارات, وام و تسهیلات, طرحهای عمرانی

​\وام و تسهیلات،تنگستان

  
1397/12/01آذربایجان شرقیN-971201-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

نقده،مقاوم سازی 

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/45.jpg
  
1397/12/01قزوینN-971201-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

مقام سازی و بهسازی

  
1397/12/01یزدN-971201-06معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی،مهریز

  
1397/12/01تهرانN-971201-05معاونت عمران روستاییطرح هادی

​آسفالت،عمران روستایی

  
1397/12/01عمومیN-971201-04معاونت عمران روستاییطرح‌های توسعه و عمران

​شهرسازی،عمران روستایی

  
1397/12/01خراسان جنوبیN-971201-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, وام و تسهیلات

​وام و تسهیلات،مقاوم سازی​

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
1397/12/01کرمانشاهN-971201-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات

​کرمانشاه،بازسازی

  
1397/12/01اصفهانN-971201-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​فریدونشهر،اصفهان

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3.jpg
  
1397/11/30خراسان جنوبیN-971130-10سایروام و تسهیلات, حساب 100

​حساب 100

  
1397/11/30کردستانN-971130-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییطرح هادی

​مسکن روستایی،بانه

  
1397/11/30قمN-971130-08معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​سند مالکیت،قم​

  
1397/11/30آذربایجان شرقیN-971130-07معاونت عمران روستاییطرح هادی

​مراغه،طر ح هادی

  
1397/11/30هرمزگانN-971130-06سایرسیل

​میناب ​

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%AF/7.jpg
  
1397/11/30مرکزیN-971130-05معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​محلات،مرکزی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/maskan-rusta3.jpg
  
1397/11/30کهگیلویه بویراحمدN-971130-04معاونت عمران روستاییطرح توسعه منظومه روستایی

​طرح توسعه منظومه روستایی​،گچساران

  
1397/11/30فارسN-971130-03سایرمسکن محرومان, عملکرد بنیاد مسکن

 شیراز،

  
1397/11/30مرکزیN-971130-02معاونت عمران روستاییسند مالکیت

خمین​،سند مالکیت

  
1397/11/30گیلانN-971130-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییاعتبارات, سیل

​سیل،گیلان​

  
1397/11/29عمومیN-971129-17سایرمسکن محرومان, خیرین مسکن ساز

​خیرین مسکن ساز،سلگی

  
1397/11/29خراسان جنوبیN-971129-16سایرمسکن محرومان, کلنگ زنی

 بیرجند​،مسکن محرومان

  
1397/11/29گیلانN-971129-15معاونت عمران روستاییطرح هادی, افتتاح مجموعه پروژه های بنیاد مسکن

​گیلان،آستان اشرفیه

  
1397/11/29زنجانN-971129-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییطرح هادی, بهسازی, طرحهای عمرانی

​زنجان،بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4/Baf_Es_-(6)%20(Copy).jpg
  
1397/11/29مرکزیN-971129-13معاونت عمران روستاییبافت با ارزش

​بافت با ارزش

  
1397/11/29لرستانN-971129-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبهسازی, وام و تسهیلات

​دلفان​،لرستان،بهسازی،نوسازی

  
1397/11/29همدانN-971129-11معاونت عمران روستاییسند مالکیت

ملایر،همدان،سند مالکیت

  
1397/11/29خوزستانN-971129-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

اهواز،شوشتر​

  
1397/11/29لرستانN-971129-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی, افتتاح و بهره برداری

پلدختر،مسکن روستایی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C/tarhehadi8.jpg
  
1397/11/29قزوینN-971129-08معاونت عمران روستاییطرح هادی, سهمیه قیر


1 - 30بعدی