از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 6916
  
1398/06/27خراسان جنوبیN-980627-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،

  
1398/06/27زنجانN-980626-03معاونت عمران روستاییعمران روستایی, مسکن روستایی

زنجان

  
1398/06/27لرستانN-980626-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, واگذاری زمین, سیل

​سیل،لرستان

  
1398/06/27عمومیN-980626-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییآمارگیری, بازسازی, گزارش عملکرد بنیاد مسکن استان

​وام،سیل،بازسازی

  
1398/06/26خوزستانN-980626-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, اعتبارات, سیل

​خوزستان،سیل

  
1398/06/26خراسان جنوبیN-980626-10معاونت امور مسکن شهریمسکن محرومان, وام و تسهیلات

مسکن محرومان
  
1398/06/26کهگیلویه بویراحمدN-980626-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, مسکن روستایی, سیل

​سیل،کهکیلویه

  
1398/06/26خراسان شمالیN-980626-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی،سیل،

  
1398/06/26لرستانN-980626-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،بانک

  
1398/06/26اصفهانN-980626-06معاونت عمران روستاییطرح هادی

​خمینی شهر،طرح هادی،

  
1398/06/26مرکزیN-980626-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, مسکن روستایی, بهسازی

​مقاوم سازی،ساوه

  
1398/06/26کرمانN-980626-04معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی مسکن

​طرح اقدام ملی،کرمان

  
1398/06/26همدانN-980626-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, مسکن روستایی, بهسازی

​مقاوم سازی،همدان،رزن

  
1398/06/26اصفهان, لرستانN-980626-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​اصفهان،لرستان

  
1398/06/26گلستانN-980626-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, افتتاح و بهره برداری

​سیل،آزادشهر

  
1398/06/25ایلامN-980625-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, اعتبارات, سیل

اعتبارات

  
1398/06/25مرکزیN-980625-13معاونت عمران روستاییسند مالکیت

سند مالکیت

  
1398/06/25اصفهانN-980625-12معاونت عمران روستاییطرح هادی, اعتبارات

طرح هادی

  
1398/06/25لرستانN-980625-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی

  
1398/06/25قزوینN-980625-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییطرح هادی

بازنگری طرح هادی

  
1398/06/25گلستانN-980625-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی

  
1398/06/25لرستانN-980625-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

بازسازی

  
1398/06/25آذربایجان شرقیN-980625-07معاونت عمران روستاییعمران روستایی

آسفالت معابر

  
1398/06/25لرستانN-980625-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییاعتبارات, سیل

بازسازی

  
1398/06/25خراسان شمالیN-980625-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

بازسازی

  
1398/06/25لرستانN-980625-04معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی

  
1398/06/25اصفهانN-980625-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

تسهیلات

  
1398/06/25مرکزیN-980625-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات, سیل

​وام و تسهیلات

  
1398/06/25ایلامN-980625-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

معرفی به بانک

  
1398/06/24گیلانN-980624-11معاونت عمران روستاییعمران روستایی

عمران روستایی

1 - 30بعدی